Aan het einde van ’23 hebben we de vergunningsaanvraag voor de nieuwbouw van 28st. zorgappartementen te Capelle a/d IJssel ingediend!

Het complex komt te liggen op de locatie van een voormalig PTT postsorteercentrum, direct langs het water van de Ringvaart. Op de bestaande locatie is al een gebouw aanwezig wat zich helaas niet leent voor herbestemming naar een dergelijke functie en daarom plaats moet maken voor nieuwbouw. Het in het terrein aanwezige hoogteverschil wordt gebruikt om de benodigde parkeervoorzieningen geheel aan het zicht te onttrekken en om een ‘opgetild’ landschap daar bovenop te creëren.

Het ontwerp van de gebouwmassa en de inpassing op het perceel zijn in nauwe samenspraak met de stedenbouwkundige en Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente tot stand gekomen. Uiteindelijk is hieruit een haakvormig gebouw ontstaan met twee verschillende gezichten: de voorzijde sluit aan bij het meer historische karakter van de omgeving aan de Ringvaart, het daarachter gelegen hogere gebouwdeel heeft een meer eigentijdse vorm en uitstraling meegekregen. De gebouwmassa omsluit een opgetilde groene buitenruimte die gebruikt kan worden door de bewoners van het complex.

De gedeelde functies van het programma zoals een restaurant, diverse zorg-ondersteunende functies en de entree zijn gelegen op de begane grond en gericht op de omliggende openbare ruimte. De woningen zijn allemaal gelegen rondom de binnentuin en gericht op de omgeving van het nieuwe gebouw.