Brainstormwand @ Kantoor Rotterdam

Bureau.

Roest Architectuur is een klein en bevlogen architectenbureau met jarenlange ervaring op het gebied van ontwerpen, bouwkundige uitwerking en het begeleiden van ontwerpprocessen.

Het bureau is in 2014 opgericht door Hans Roest en opereert vanuit het kantoor in Het Industriegebouw te Rotterdam. We verzorgen een breed spectrum van projecten: van kleinschalige ontwerpopgaven, tot grotere en complexere opdrachten.

We zijn in staat om de onderstaande diensten te verlenen, met als doel onze opdrachtgevers geheel te ontzorgen.

Roest Architectuur ontwerpt gebouwen, in de breedste zin van het woord. We werken aan bestaande en nieuwe gebouwen, variërend van grote tot kleine projecten, binnen vrijwel alle sectoren en voor een diverse groep opdrachtgevers. We zijn daarmee een multidisciplinair en breed inzetbaar bureau waarbij het ontwerpen de belangrijkste dienst is.

Voor onze projecten verzorgen we zelf de volledige architectonische vormgeving, inclusief 3D visualisatie en -presentatie en ook de gehele technische engineering hiervan.

De mogelijke projectomvang varieert van de allerkleinste verbouwingen tot grotere gebouwen voor professionele opdrachtgevers. De minimumvoorwaarde die we aan ieder project verbinden is dat we creatieve meerwaarde kunnen bieden voor onze opdrachtgevers. Een greep uit onze projecten is terug te vinden op de projectenpagina.

Roest Architectuur verzorgt niet alleen de vormgeving van het exterieur (de buitenkant) van gebouwen, maar ook het interieur hiervan. In de binnenkant wordt gewerkt en geleefd, het is in veel gevallen (meer nog dan de buitenkant) een reflectie van de identiteit van de gebruikers of opdrachtgever. Roest Architectuur kan adviseren over functionele en praktische ruimte-indelingen, kleur- en materiaalgebruik, meubels en het ontwerpen van maatwerk interieurobjecten. Ook grafische vormgeving en styling van het interieur kan verzorgd worden.

Tuinen, terreinen, landschappen en de ruimte om gebouwen heen zijn beeldbepalend voor de ervaring vanuit de openbare ruimte. Roest Architectuur adviseert in de vormgeving hiervan, indien hiervan ook technische of botanische uitwerking nodig is doen wij dit in samenwerking met landschapsarchitecten of hoveniers uit het eigen netwerk.

Naast ontwerpwerkzaamheden verzorgt Roest Architectuur ook de bouwtechnische engineering van eigen ontwerpen en van ontwerpen van derden. De uitwerking gebeurt altijd in 3D BIM modellen vanuit ArchiCAD. Voor grotere projecten wordt indien nodig samenwerking gezocht met een ingenieursbureau om de continuïteit van de projecten te waarborgen en eventuele snellere planningen te kunnen realiseren.

Roest Architectuur adviseert opdrachtgevers over bouwgerelateerde zaken als vergunningen, bestemmingsplanprocedures, de planning en bouworganisatie van projecten, financiën etc. De begeleiding van het volledige bouwproces, vanaf de initiatieffase tot aan de oplevering kan georganiseerd worden.

Vergaderruimte @ Kantoor Rotterdam

Visie.

We willen als vormgevend bureau werken aan duurzame projecten die een meerwaarde zijn voor onze opdrachtgevers en de plek waar de projecten zich bevinden.

Esthetiek, kwaliteit, gezondheid en toekomstgerichtheid staan hierbij centraal tijdens een laagdrempelig ontwerpproces. Onze ontwerpen komen altijd tot stand na een zorgvuldige en onbevooroordeelde weging en analyse van alle randvoorwaarden, invloeden en wensen. Wij werken niet met een vooringenomen eindbeeld, stijl of handschrift, hoewel we een voorliefde hebben voor gestructureerde en duidelijk overzichtelijke ontwerpen.

Ons ontwerp wordt door deze werkwijze voor een belangrijk deel gevormd door externe factoren, om dit te bereiken is een hoge mate van interactie met de opdrachtgever en grondige kennis van de context noodzakelijk. We volgen trends en de huidige mode in architectuur voor inspiratie, maar streven tijdloze ontwerpen na.

Deze werkwijze resulteert altijd in een ontwerp met een duidelijke eigen identiteit, specifiek toegespitst op de opgave. Hierdoor zijn de gebouwen geschikt en passend binnen de context en de wensen van opdrachtgevers. Het samengaan van schoonheid, functie en constructie zijn uitgangspunten binnen deze werkwijze.

De plek en de omgeving bepalen in hoge mate de mogelijke uitwerkingen van een ontwerp. In het eerste stadium van het ontwerpproces wordt de omgeving van het ontwerp nauwkeurig geanalyseerd en in beeld gebracht, of dit nu een stedenbouwkundig kavel is waarop een nieuw gebouw moet komen, of een achtertuin waarin een woninguitbreiding moet plaatsvinden. Invloeden vanuit de omgeving worden gebruikt als input voor het nieuwe ontwerp.

De uitstraling van een ontwerp moet hand in hand gaan met de technische uitwerking hiervan. Architectuur en techniek dienen elkaar te versterken, verenigd in een evenwichtig ontwerp. Roest Architectuur wil de projectkwaliteit waarborgen door op een zorgvuldige wijze aan een project te werken, met voldoende tijd, energie en aandacht.

Functionaliteit en praktische bruikbaarheid zijn minimumvereisten voor een ontwerp. Een ontwerp dat alleen ‘mooi’ is in esthetische zin, maar tegelijkertijd niet bruikbaar is voor de gewenste functie, is een slecht ontwerp.

Een gebouw moet duurzaam zijn. Dit wil zeggen dat keuzes in het ontwerpproces bewust en weloverwogen gemaakt moeten worden, met het oog op de toekomst en de toekomstige generaties. Duurzaamheid gaat verder dan ‘zonnepanelen en een warmtepomp’, het gaat ook over de levensduur van een gebouw, flexibiliteit binnen een ontwerp, gezondheid van de gebruikers, de materialisering en de wijze waarop nagedacht wordt over de toekomst tijdens de totstandkoming van het ontwerp.

Virtual Realitybril @ Kantoor Rotterdam

Werkwijze.

Plezier en geluk tijdens de totstandkoming van de projecten zijn erg belangrijk voor ons.

Roest Architectuur streeft naar een laagdrempelige en natuurlijke manier van samenwerking binnen een platte en gelijkwaardige projectorganisatiestructuur. Het ontwerpproces moet ook gewoon leuk zijn!

Roest Architectuur is voor alle projecten het centrale aanspreekpunt binnen het ontwerpproces. Wij onderhouden het contact met de opdrachtgever, gebruikers en de andere technische adviseurs die binnen het project betrokken zijn. Voor iedere opdracht wordt een geschikt projectteam samengesteld, passend bij de omvang van de opgave en wensen van de opdrachtgever. Roest Architectuur werkt voor grotere opdrachten integraal samen met ervaren ingenieurs en adviseurs van een extern bureau, op deze manier kan de capaciteit van het projectteam naar wens vergroot worden en wordt de continuïteit voor de opdrachtgever gewaarborgd. De werkmethodiek staat op een aparte pagina beschreven, evenals de beschrijving van een ontwerpproces.