Brainstormwand @ Kantoor Rotterdam

Bureau.

Roest Architectuur is een energiek en dynamisch architectenbureau met jarenlange ervaring op het gebied van ontwerpen, bouwkundige uitwerking en het begeleiden van (ontwerp)processen. Het bureau is in 2014 opgericht door Hans Roest en opereert vanuit het kantoor in Het Industriegebouw te Rotterdam.  We verzorgen een breed spectrum van projecten: van kleinschalige ontwerpopgaven, tot grotere en complexere opdrachten en zijn in staat om de onderstaande diensten te verlenen:

Roest Architectuur verzorgt het ontwerpen en vormgeven van de gebouwde omgeving in de breedste zin van het woord: gebouwen, objecten in de openbare ruimte en hun directe omgeving, inclusief de volledige architectonische vormgeving van deze onderdelen en inclusief de presentatie, visualisatie in 3D en uitwerking hiervan. De mogelijke projectomvang varieert van de allerkleinste verbouwingen tot grotere gebouwen voor professionele opdrachtgevers.

Roest Architectuur verzorgt niet alleen de vormgeving van het exterieur (de buitenkant) van gebouwen, maar ook het interieur hiervan. In de binnenkant wordt gewerkt en geleefd, het is in veel gevallen (meer nog dan de buitenkant) een reflectie van de identiteit van de gebruikers / opdrachtgever. Roest Architectuur kan adviseren over functionele en praktische ruimte-indelingen, kleur- en materiaalgebruik, meubels en het ontwerpen van maatwerk interieurobjecten. Ook grafische vormgeving van interieurobjecten, zoals bijvoorbeeld fotobehang wordt verzorgd.

Tuinen, terreinen, landschappen en de ruimte om gebouwen heen zijn beeldbepalend voor de ervaring vanuit de openbare ruimte. Roest Architectuur adviseert in de vormgeving hiervan, indien nodig in samenwerking met landschapsarchitecten of hoveniers uit het eigen netwerk.

Naast ontwerpwerkzaamheden verzorgt Roest Architectuur ook de bouwtechnische engineering van eigen ontwerpen en van ontwerpen van derden. De uitwerking gebeurt in 3D / BIM modellen. Voor grotere projecten wordt indien nodig samenwerking gezocht met een ingenieursbureau om de continuïteit van de projecten te waarborgen en eventuele snellere planningen te kunnen realiseren.

Roest Architectuur adviseert opdrachtgevers over bouwgerelateerde zaken als vergunningen, bestemmingsplanprocedures, de planning en bouworganisatie van projecten, financiën etc. De begeleiding van het volledige bouwproces, vanaf de initiatieffase tot aan de oplevering kan georganiseerd worden.

Vergaderruimte @ Kantoor Rotterdam

Visie. 

Roest Architectuur wil als vormgevend bureau meerwaarde bieden voor haar opdrachtgevers en de context waarin de projecten zich bevinden.  Ontwerpen komen altijd tot stand na een zorgvuldige en onbevooroordeelde weging en analyse van alle randvoorwaarden, invloeden en wensen. Roest Architectuur werkt niet met een vooringenomen stijl of handschrift, het ontwerp wordt voor een groot deel gevormd door externe invloeden. Teneinde dit te bereiken is een hoge mate van interactie met de gebruikers en opdrachtgever en kennis van de context noodzakelijk. We volgen trends en de huidige mode in architectuur voor inspiratie, maar hebben een voorliefde voor tijdloze ontwerpen.

Deze werkwijze resulteert altijd in een ontwerp met een duidelijke eigen identiteit, specifiek toegespitst op de opgave. Hierdoor zijn de gebouwen altijd geschikt en passend binnen de context en de wensen van opdrachtgevers. Het samengaan van schoonheid, functie en constructie zijn uitgangspunten binnen deze werkwijze. Tijdloosheid, toekomstbestendigheid en duurzaamheid zijn het uitgangspunt.

De plek en de omgeving bepalen in hoge mate de mogelijke uitwerkingen van een ontwerp. In het eerste stadium van het ontwerpproces wordt de omgeving van het ontwerp geanalyseerd en in beeld gebracht, of dit nu een stedenbouwkundig kavel is waarop een nieuw gebouw moet komen, of een achtertuin waarin een woninguitbreiding moet plaatsvinden. Invloeden vanuit de omgeving worden gebruikt als input voor het nieuwe ontwerp.

De uitstraling van een ontwerp moet hand in hand gaan met de technische uitwerking hiervan. Architectuur en techniek dienen elkaar te versterken, verenigd in een evenwichtig ontwerp. Roest Architectuur wil de projectkwaliteit waarborgen door op een zorgvuldige wijze aan een project te werken, met voldoende tijd, energie en aandacht.

Functionaliteit en praktische bruikbaarheid zijn minimumvereisten voor een ontwerp. Een ontwerp dat alleen ‘mooi’ is in esthetische zin, maar tegelijkertijd niet bruikbaar is voor de gewenste functie, is een slecht ontwerp.

Een gebouw moet duurzaam zijn. Dit wil zeggen dat keuzes in het ontwerpproces bewust en weloverwogen gemaakt moeten worden, met het oog op de toekomst en de toekomstige generaties. Duurzaamheid gaat verder dan ‘zonnepanelen en een warmtepomp’, het gaat ook over de levensduur van een gebouw, flexibiliteit binnen een ontwerp,  de materialisering en de wijze waarop nagedacht wordt over de toekomst tijdens de totstandkoming van het ontwerp.

Virtual Realitybril @ Kantoor Rotterdam

Werkwijze.

Roest Architectuur streeft naar een laagdrempelige en natuurlijke manier van samenwerking binnen een platte en gelijkwaardige projectorganisatiestructuur. De architect is voor alle projecten het centrale aanspreekpunt binnen het ontwerpproces, Roest Architectuur onderhoudt het contact met de opdrachtgever, gebruikers en de andere technische adviseurs die binnen het project betrokken zijn. Voor iedere opdracht wordt een geschikt projectteam samengesteld, passend bij de omvang van de opgave en wensen van de opdrachtgever. Roest Architectuur werkt voor grotere opdrachten integraal samen met ervaren ingenieurs en adviseurs van een extern bureau, op deze manier kan de capaciteit van het projectteam naar wens vergroot worden en wordt de continuïteit voor de opdrachtgever gewaarborgd. De werkmethodiek staat op een aparte pagina beschreven, evenals de beschrijving van een ontwerpproces.