Plezier en geluk tijdens de totstandkoming van de projecten zijn erg belangrijk voor ons. Roest Architectuur streeft naar een laagdrempelige en natuurlijke manier van samenwerking binnen een platte en gelijkwaardige projectorganisatiestructuur. Het ontwerpproces moet ook gewoon leuk zijn!

Bij Roest Architectuur nemen we opdrachtgevers écht aan de hand mee door het gehele ontwerpproces. Onze werkmethodiek is erop gericht om opdrachtgevers maximaal inzicht te geven in het ontwerp zodat zij goed kunnen meedenken en -beslissen over de te maken ontwerpkeuzes.

Driedimensionaal denken, ontwerpen, presenteren en uitwerken zijn hierbij erg belangrijk. Door een ontwerp vooraf in 3D te maken ontstaat er bij de opdrachtgever een duidelijk (en leuk!) beeld van het te verwachten eindresultaat en zullen er minder verrassingen en fouten tijdens de uitvoering van het ontwerp ontstaan. Roest Architectuur gebruikt drie verschillende methodes om een gebouw te ontwerpen, te presenteren en uit te werken, al deze methodes komen terug in het ontwerpproces:

Naast het ontwerpen en presenteren van ontwerpen in 3D streeft Roest Architectuur ernaar om voor alle projecten ook de bouwtechnische engineering in 3D te realiseren. Het werken op deze manier gebeurt door middel van het ‘BIM’-model: het Building Information Model. Roest Architectuur heeft gekozen voor de KeyMember Edition van Graphisoft ArchiCAD als software om gebouwen in 3D te ontwerpen, visualiseren en uit te werken. ArchiCAD is volledig compatible met andere BIM Software zoals bijvoorbeeld Revit, uitwisseling en afstemming vindt plaats door middel van .IFC of .DWG bestanden.

De bouw is in Nederland veelal nog een traditioneel en ambachtelijk beroep dat veel mogelijke problemen kent in de uitvoering. Faalkosten door ontwerp- of technische fouten, gebrek aan transparantie, miscommunicatie en misinterpretatie, inefficiëntie en ineffectiviteit zijn een aantal mogelijke valkuilen binnen een bouwproces. Het werken met 3D modellen is hiertoe de technologische oplossing. Door te werken met BIM modellen kan de focus voor Roest Architectuur weer verschuiven naar kwaliteitsbewaking, het halen van vooraf gestelde doelen en het genereren van meerwaarde voor de opdrachtgever.

Concreet betekent deze werkwijze dat ontwerpen vooraf geheel digitaal in 3D digitaal worden opgebouwd. Niet alleen de gebouwmassa, ook de materialisatie en kleurstelling en de constructie worden vooraf in 3D gemodelleerd. Dit biedt niet alleen technische meerwaarde in het bouwproces, het geeft de opdrachtgever ook betere inzichten in het uiteindelijke ontwerp en het helpt bij het nemen van (esthetische) beslissingen!

Roest Architectuur is graag bereid om de mogelijkheden en voordelen van BIM en ArchiCAD toe te lichten tijdens een persoonlijk gesprek.

Alle ontwerpen worden gemaakt middels digitale 3D modellen. Het aan opdrachtgevers presenteren van een ontwerp in 3D is niet alleen erg leuk, het is tevens erg nuttig. De opdrachtgever zelf krijgt een goed beeld van het gemaakte ontwerp en kan zich hierin maximaal inleven, hierover vragen stellen en met ons meedenken. Roest Architectuur gebruikt BIMx modellen die als een app op de telefoon, tablet of computer zelf door de opdrachtgever bekeken kunnen worden en Virtual Reality als belangrijkste presentatiemiddelen.

De BIMx-app neemt een belangrijke rol in het ontwerpproces in. Opdrachtgevers hebben hierdoor altijd een up-to-date digitale 3D-versie van het ontwerp beschikbaar.

Roest Architectuur heeft een eigen 3D printer en kan daarom eenvoudig en snel maquettes van gemaakte ontwerpen printen. Het grote voordeel van een 3D geprint gebouwmodel is dat hiervoor geen computer of beeldscherm nodig is: de maquette kan gemakkelijk meegenomen worden en aan iedereen gepresenteerd worden. Opdrachtgevers kunnen zelf het model bekijken, in delen uit elkaar halen (per verdieping, dak eraf, etc.) om het toekomstige gebouw optimaal te ervaren.

Een tweede voordeel van de 3D printer is dat het altijd een exacte weergave is van het digitale gebouwmodel. Hierdoor is het altijd mogelijk om een ‘print’ te maken van de laatste stand van het ontwerp, zo heeft de opdrachtgever altijd een 3D geprinte maquette beschikbaar die correspondeert met de laatste stand van de 2D tekeningen van een nieuw ontwerp.