Inleiding.

“Bijzondere tijden vragen om een bijzondere werkwijze”

In samenwerking met U-Build Ontwikkeling.

U-Build Ontwikkeling

Het perceel aan de Ceintuurbaan 133 te Rotterdam, grenzend aan de Elektroweg en Prins Frederik Hendrikstraat wordt ontwikkeld tot een woningbouwlocatie, de conceptplannen voor deze nieuwe ontwikkelingen vindt u op deze website.

Op 4 april 2019 is er voor deze ontwikkeling een informatiebijeenkomst georganiseerd bij Rebelz aan de Rotte, omwonenden en betrokkenen zijn hiervoor uitgenodigd om in een vroeg stadium kennis te nemen van de plannen en om hierop hun feedback te geven. De bijeenkomst werd georganiseerd door de ontwikkelaar en had het karakter van een inloopavond: de plannen zijn gepresenteerd middels presentatiepanelen (zie hieronder) en een interactief 3D model. De ontwikkelaar, gemeente Rotterdam en architect waren aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden en er waren formulieren beschikbaar waarop contactgegevens en eventuele vragen of opmerkingen geplaatst konden worden.

Tussen deze informatiebijeenkomst en de zomer van 2020 is er in overleg met de gemeente Rotterdam onder andere gewerkt aan de benodigde bestemmingsplanprocedure en een afsprakenkader om te komen tot de realisatie van deze ontwikkeling. Dit onderdeel heeft meer tijd gekost dan gepland, de plannen zijn sindsdien niet gewijzigd. Deze ‘pauze’ in het proces is aanleiding om u nogmaals te informeren over de conceptplannen, er zijn wellicht (nieuwe) omwonenden die nog niet op de hoogte zijn van de plannen.

Bijzondere tijden vragen om een bijzondere werkwijze. Door het Coronavirus is het niet wenselijk om een informatiebijeenkomst te organiseren, de ontwikkelaar heeft er daarom, mede omdat de plannen niet gewijzigd zijn, voor gekozen om u middels deze website te informeren en om uw mening te vragen over de voorlopige plannen aan de Ceintuurbaan te Rotterdam. Op deze manier kunnen betrokkenen hun mening geven over de ontwikkeling en kan de planvoorbereiding ook in deze bijzondere tijd doorgaan.

Deze website geeft een overzicht van de huidige stand van de plannen, een indicatie van de te doorlopen procedure en planning en geeft u de mogelijkheid om feedback te geven op de ontwikkeling.

Inhoudsopgave.

Deze pagina bevat de volgende informatie:

Hieronder zijn de presentatiepanelen van de informatiebijeenkomst op 04 april 2019 weergegeven (5st.):
Afbeeldingen hieronder: presentatiepanelen (klik op de afbeelding om deze te vergroten in een pop-up)

Plantoelichting.

Ontwikkeling Ceintuurbaan 133 te RotterdamOntwikkeling Ceintuurbaan 133 te Rotterdam

Planning en procedure.

Projectinformatie.

Visualisatie.

Hieronder is een film weergegeven van de ontwikkeling:

 

Hieronder zijn twee interactieve panorama’s van de ontwikkeling weergegeven. Beweeg uw muis over de afbeeldingen om de ontwikkeling in 3D te bekijken.

[momentopress url=https://momento360.com/e/u/85bc0ea669a24c0eb0084d1bc2c64f50?utm_campaign=embed&utm_source=other&heading=280.3743372563349&pitch=-28.347367609058693&field-of-view=53] [momentopress url=https://momento360.com/e/u/f1df506d409146a6b8c9e37384c3858a?utm_campaign=embed&utm_source=other&heading=269.3462216907041&pitch=-28.356809661807564&field-of-view=67]

Feedbackformulier.

Middels het onderstaande enquêteformulier kunt u tot 25 september 2020 aangegeven wat uw mening over de ontwikkeling is. De door u ingevulde gegevens worden uitsluitend gebruikt binnen het projectteam van dit project (architect en ontwikkelaar en eventueel een verkopend makelaar) en niet gedeeld met derden. De door u ingevulde gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt om de plannen beter te laten aansluiten bij de wensen van omwonenden en andere belanghebbenden. Het invullen van de vragenlijst kost u een paar minuten en helpt het projectteam met het verbeteren van de plannen.

[wpforms id=”3170″ title=”false” description=”false”]

Spelregels.