Het is sinds een aantal jaren standaard binnen onze werkwijze bij bestaande gebouwen: het opstellen van een 3D model aan de hand van een Pointcloud.

Waar we voorheen met een rolmaat en laser-afstandsmeter een paar uur (of dagen) bezig waren met het inmeten van een bestaand pand gebeurt dit met een Pointcloud geheel digitaal en automatisch. Een Pointcloud is een digitale 3D scan van een gebouw: van miljoenen ‘puntjes’ wordt de locatie in de ruimte supernauwkeurig vastgelegd wat uiteindelijk een complete ‘wolk’ (ha!) aan puntjes oplevert. Deze puntenwolk kan vervolgens in ArchiCAD gebruikt worden als onderlegger om het bestaande 3D model en de bijbehorende tekeningen op te stellen. Scheefstand, maatverschillen tussen verdiepingen en bijvoorbeeld afwijkingen t.o.v. reeds bestaande tekeningen worden op deze manier nauwkeurig inzichtelijk. Het resultaat is dat het bestaande vastgoed realistisch in beeld gebracht is, wat de planvorming voor een eventuele nieuwe ontwikkeling gemakkelijker, sneller en zonder (meet)fouten mogelijk maakt!