De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de stedenbouwkundige inpassing en het massa-ontwerp van een machinefabriek en assemblagefaciliteit van ca. 7000m² en nieuw kantoorgebouw van ca. 1000m² langs de Oude Maas. De ontwikkeling is in nauwe samenspraak met de gemeente ingepast op het beschikbare perceel waarbij zaken als biodiversiteit, het behouden en versteken van bestaande groenstructuren, duurzaamheid en de vorm en positionering van de gebouwmassa zijn afgestemd met de stedenbouwkundige en andere adviseurs binnen de gemeente. Het schetsmatige 3D model en de inrichting van het perceel geven een goede inzage in de te verwachten inpassing binnen de omgeving.

Vanaf februari wordt gestart met het daadwerkelijk ontwerpen van het gebouw zelf, een toffe klus om aan te werken!