In opdracht van een Rotterdamse ontwikkelaar wordt momenteel gewerkt aan een transformatieplan om ca. 21 woningen te realiseren in een aantal bestaande panden aan de Vierambachtsstraat.
De bestaande toestand is middels een PointCloud geïnventariseerd waardoor de (extreme) scheefstand van het bestaande pand goed in beeld is gebracht en er een nauwkeurig kloppend transformatieplan gemaakt kon worden. Het bestaande pand wordt aan de achterzijde en bovenzijde vergroot en voorzien van een geheel nieuwe ontsluiting van de woningen.

Een mooie toevoeging van woningen in Rotterdam binnen de bestaande gebouwvoorraad!
(Beelden: bestaande toestand)