• Opdrachtgever: 3GK Deventer
  • Programma: Kerkgebouw met bijbehorende nevenfuncties en tuin- / kavelinrichting
  • Locatie: Marienburghstraat, Deventer (Google Maps Link)

  • Jaar: 2015 (architectenselectie) / 2016 (ontwerp en procedures) / 2017 (bouw en oplevering)

  • Status: Opgeleverd

Opgave.

De opgave is tot stand gekomen na een architectenselectie die gewonnen is door Van Kooten Architectuur en Roest Architectuur. Het betreft het ontwerpen van een kerkgebouw voor de Samenwerkingsgemeente CGK-GKV-NGK Deventer, in het kort: 3GK Deventer. De locatie voor het project ligt aan de Mariënburghstraat in Deventer en omvat ook het bestaande gebouw dat voorheen in gebruik was als Katholieke kerk.

De bouwcommissie vroeg ons om een uitnodigend
gebouw te ontwerpen wat symbool
staat voor de eenheid van de drie gemeentes

Van Kooten en Roest hebben een visieontwerp gemaakt dat eind november 2015 is gepresenteerd aan de bouwcommissie. Deze presentatie werd ondersteund door middel van een 3D geprinte maquette van het gebouw en de mogelijkheid om het gebouw in Virtual Reality te ervaren. Na een vooroverleg met de gemeente Deventer en een presentatie voor de kerkelijke gemeente is het plan van Van Kooten en Roest als winnend ontwerp gekozen! De bouwcommissie vroeg ons om een uitnodigend gebouw te ontwerpen wat symbool staat voor de eenheid van de drie gemeentes. Naast de verbouwing van de kerkzaal was onze opdracht een ontmoetingsruimte, tien bijzalen voor jeugdwerk en vergaderingen, toiletten en een garderobe te realiseren.

Oud- en nieuwbouw.

Het bestaande kerkgebouw is in de jaren vijftig gebouwd in een Neoromaanse stijl. De binnenzijde was donker en kwam benauwend over, onze doelstelling was om de bestaande architectuur beter tot zijn recht te laten komen en geschikt te maken voor hedendaagse kerkdiensten Zo zijn bijvoorbeeld de wanden van de lage zijbeuken wit geschilderd, waardoor de romaanse bogen en de vorm van de kerkzaal duidelijker zichtbaar zijn. Het liturgisch centrum is naar voren gehaald en groter gemaakt om de predikanten en muzikanten dichter bij de gemeente te laten staan. De drie bogen in de nieuwe wand achter het podium sluiten aan bij de romaanse architectuur en refereren aan de drie kerkgemeenschappen. Door de bogen asymmetrisch te plaatsen, ontstaat er spanning in de compositie van de verder symmetrische kerkzaal.

Ontwerp.

De nieuwbouw zoekt aansluiting bij de bestaande kerk door gebruik te maken van een baksteen in dezelfde kleur, de betonlateien boven de raampartijen en een sterke ritmiek in de raamindeling. De oude kerk en de nieuwbouw versmelten zo tot een eenheid. Tegelijk contrasteert de nieuwbouw door zijn moderne vormgeving en de grote entreepui. Hierdoor krijgt het zalencentrum een eigen identiteit en blijft er een duidelijk onderscheid zichtbaar tussen de oude kerk en de nieuwbouw.

“De gevels richting de straat zijn voorzien van
grote puien onder uitkragende luifels,
alsof het een uitsnede is uit een bakstenen sculptuur”

In de nieuwe situatie is de tweede entree meer naar de wijk gericht, de tuin en de waardevolle bomen zijn daarbij behouden. De monumentale entree van de bestaande kerkzaal is prachtig voor ceremonieel en zondags gebruik, terwijl de nieuwe, moderne entree zich goed leent voor dagelijks gebruik.
Het ontwerp van de nieuwbouw bestaat uit een minimalistisch vormgegeven horizontaal volume, waarin de verschillende bijzalen, ondersteunende functies en de ontmoetingsruimte ondergebracht zijn. Dit paviljoen is gebouwd op de positie van de bestaande pastorie, die daarvoor gesloopt is. Door de contrasterende architectuur en de beperkte hoogte van de nieuwbouw komt het bestaande kerkgebouw als historisch ‘archetype’ herkenbaar naar voren.

De gevels richting de straat zijn voorzien van grote puien onder uitkragende luifels, alsof het een uitsnede is uit een bakstenen sculptuur. De grote glaspartijen geven het gebouw een uitnodigend karakter en tonen iets van het gemeenteleven richting de openbare ruimte. In de materialisatie wordt op een subtiele wijze verwezen naar elementen uit de bestaande kerk, door bijvoorbeeld gebruik te maken van een gelijkende baksteen, rollagen boven de raampartijen en een sterke ritmiek in de pui-indeling. Tegelijk heeft de nieuwbouw hierdoor een duidelijk eigen karakter gekregen, waarbij de doelstelling van een interessante dialoog tussen de oudbouw als de nieuwbouw behaald is. nieuwbouw kerkgebouw 3GK te Deventer

Voor en na.

De afbeeldingen hieronder tonen het resultaat van de vernieuwbouw. Verschuif de witte lijn om het verschil te kunnen zien.

Oude toestandNieuwe toestand
Oude toestandNieuwe toestand

3D Prints.

De afbeeldingen hieronder tonen een voorbeeld van de 3D prints die gemaakt zijn voor dit project:

Fotoarchief.

De afbeeldingen hieronder zijn eerder middels nieuwsberichten op de site geplaatst: