Project omschrijving

  • Opdrachtgever: ROC Midden Nederland – Veiligheid & Defensie College / Hevo
  • Programma: : ca. 5020 m² onderwijsgebouw (ca. 1090m² nieuwbouw)
  • Locatie: Dasseweide 3, 3437WN Nieuwegein, Google Maps Link
  • Jaar: 2012
  • Status: opgeleverd

De renovatie en nieuwbouw van het ROC Midden Nederland aan de Dasseweide in Nieuwegein is het resultaat van een gewonnen Europese aanbesteding door RoosRos Architecten. Het bestaande schoolgebouw is grondig gerenoveerd en gemoderniseerd. Door de toevoeging van een iconografische nieuwbouw heeft de school een krachtige eigen identiteit gekregen, passend bij het aangeboden onderwijs.

 Architectuur en vormgeving van het interieur

De belangrijkste ingreep in het interieur omvat een prominente doorgaande lockerwand vanaf de huidige hoofdentree naar de nieuwe entree voor het Defensie College. In dit element zijn de (extra diepe) lockers voor cursisten, vitrinekasten en de doorgangen naar de lokalen opgenomen. Door kleurgebruik en de mogelijkheid tot het exposeren van opleidinggebonden items (helmen, wapens, posters, etc.) wordt de identiteit van de opleidingen benadrukt.

De oppervlakte van de bestaande aula van in school is vergroot door de toevoeging van een entresolvloer en het openbreken van de docentenruimte. Hierdoor is een lichte en ruime pauzeruimte ontstaan die voldoende oppervlakte biedt voor het toegenomen aantal cursisten.

In algemene zin is de rest van het interieur van de school gemoderniseerd en voorzien van nieuwe afwerkingen: volledig nieuwe toiletgroepen (ook bouwkundig), nieuwe vloer- en wandafwerking in alle gangzones, nieuwe sportvloeren in de gymzalen, en een volledig nieuwe kleurstelling voor het schilderwerk in het interieur.

 Functionele indeling en programma

Het programma van de school bestaat in de basis uit de twee ‘Colleges’ van het ROC Midden Nederland: Veiligheid College en Defensie College. Bij deze twee MBO opleidingen worden de cursisten opgeleid tot particulier beveiliger of klaargestoomd voor een carrière bij Defensie (voornamelijk de Koninklijke Landmacht). Aanvullend hierop is een fitnessfunctie in de nieuwbouw toegevoegd die zelfstandig binnen het gebouw geëxploiteerd kan worden. Een eigen entree, balie en keuken zorgen ervoor dat de fitnessruimte ook in de avonduren gebruikt kan worden door derden.

Voor de architectonische vormgeving van het exterieur is gezocht naar een vormentaal die aansluit bij het aangeboden onderwijs Defensie en Veiligheid; stoere opleidingen met een duidelijk eigen identiteit. De klimtoren (ruim 11 meter hoog) op de hoek van het gebouw en de schuine gevels van de nieuwbouw zijn een duidelijke referentie naar het sportieve en lichamelijke karakter van de defensieopleiding en vormen een markering van de nieuwe entree vanaf de parkeerplaats. De iconografische vorm doet denken aan ‘stealth-vormen’ uit de militaire wereld. Door een gedeelte van het onderwijs letterlijk op en aan het gebouw plaats te laten vinden en zichtbaar te maken, worden opleiding en gebouw verbonden. Hiervoor is een gevelbeplating gekozen die gebruikt wordt in klimhallen en aan klimtorens. Deze extreem vochtbestendige geacetyleerde MDF-platen zijn bevestigd op een achterconstructie die rust op dragende sandwichpanelen die de binnengevel vormen. De bestaande gevels van de school zijn gerenoveerd d.m.v. de toepassing van HR++ beglazing en nieuw schilderwerk op kozijnen en panelen.

Ontwerpteam: Hans Roest en Sander Ros

Het interieur van dit project is ontworpen in dienst bij RoosRos Architecten, exclusief bouwkundige uitwerking.
(Functie: projectarchitect)
Foto’s gemaakt door Pieter Kamp