Project Description

  • Opdrachtgever: Ger. Gem. Apeldoorn
  • Programma: ca. 130m² uitbreiding
  • Locatie: Graaf van Lijndenlaan 9, 7316 EG Apeldoorn, Google Maps Link
  • Jaar: 2012
  • Status: opgeleverd

Het bestaande ‘kerkgebouw Ger. Gem. Apeldoorn’ aan de Graaf van Lijndenlaan is in 1958 door ir. H. Berkhoff ontworpen. In de afgelopen decennia zijn er diverse aanbouwen en uitbreidingen rondom het oorspronkelijk vrijstaande gebouw heen geplaatst. De basisvorm van de kerkzaal uit 1958 is hiermee zowel van binnen als buiten op de achtergrond geraakt.

Het programma na de verbouwing bestaat uit een vergroting van de consistorie, meer berging en garderobe, meer toiletten en het verbeteren van de functionaliteit van de indeling. Het aantal beschikbare zitplaatsen is nauwelijks aangepast.

De belangrijkste ingreep vond plaats aan de voorzijde van het gebouw. Door het op zorgvuldige wijze toevoegen van een centrale hal aan de voorzijde kan een belangrijke slag gemaakt worden in het totaalplan. De kerk krijgt hiermee weer een nieuwe centraal gelegen hoofdentree met direct daarachter een ruime hal. In deze hal is ruimte voor ontmoeting, garderobe en toiletten. Door de centrale hal naar buiten toe transparant te maken zal de basisvorm van de kerkzaal meer en beter tot zijn recht komen.