• Opdrachtgever: Netimex

  • Programma: 36 stadsappartementen

  • Locatie: Ceintuurbaan 133, Rotterdam (Google Maps Link)

  • Jaar: 2018 (ontwerp), 2020 (aanvraag omgevingsvergunning), 2021 (start bouw)

  • Status: Aanvraag omgevingsvergunning / technische engineering

  • Aannemer: U-Build Bouw en Ontwikkeling

In opdracht van Netimex en U-Build Ontwikkeling is een ontwerp gemaakt voor de invulling met woningen van het gebied aan de Ceintuurbaan te Rotterdam.

Opgave.

De opgave is ontstaan na het onderzoeken van een groot aantal mogelijke invullingen van het beoogde terrein middels diverse massastudies. De gemeente Rotterdam is in deze fase nauw betrokken bij de planvorming en heeft in een zeer vroeg stadium de stedenbouwkundige randvoorwaarden en uitgangspunten voor de locatie bepaald. Op basis van de verschillende studies is uiteindelijk een model gekozen dat het beste past binnen de omgeving van het stadsdeel Kleiwegkwartier.

Gebouwmassa als intermediair.

Het totale plangebied aan de Ceintuurbaan 133 (het bestaande bedrijfsgebouw en het achterliggende parkeerterrein) vormt een belangrijke schakel in het toekomstige ontwikkelplan langs de snelweg A20. De locatie gaat fungeren als intermediair tussen de in de door de stedenbouwkundige opgestelde Nota van Uitgangspunten omschreven grootschalige en extraverte ontwikkelingen langs de snelweg, en het bestaande karakter van de woonwijk Kleiwegkwartier. Het plan gaat in zekere zin vooruitlopen op toekomstige ontwikkelingen die nog een vrij hoge mate van onzekerheid hebben.

De ontwikkeling van de woningen op het bestaande parkeerterrein is op micro-niveau de overgang van kleine naar een grotere schaal, van introvert naar extravert en (waarschijnlijk) van een jaren ’30 naar een moderne architectuurstijl. De ontwikkeling dient zich te voegen in de stedenbouwkundige en architectonische typologie van de omliggende context: woonwijk het Kleiwegkwartier. Een van de kenmerken is dat deze context bestaat uit vrij grote (en gesloten) bouwblokken die een fijn, introvert maar vooral overhoeks karakter hebben.

Architectuur.

De uitstraling van het gebouw wordt afgestemd op de architectuur van de omliggende jaren ’30 woonwijk, maar krijgt tevens een duidelijk eigen moderner karakter. De opzet van de gevelopeningen heeft een regelmatig en repeterend karakter wat enerzijds geïnspireerd is door de directe omgeving, anderzijds benadrukt het de seriematige planopbouw en maakt het een efficiënte bouwwijze mogelijk.

Om de gevels van het bouwblok te voorzien van richting en een aantrekkelijk karakter worden deze op een aantal plekken voorzien van accenten. In algemene zin zorgen de dakrand- en metselwerk details (afwijkende voeg- en/of steenkleuren, metselwerk verbanden, etc.) voor een architectonisch beeld dat passend is in de jaren ’30 woonwijk waarin het plan ontwikkeld wordt. Het is echter niet de ambitie om de detaillering historiserend te maken; de detaillering dient op een abstracte en eigentijdse manier aan te sluiten op en te passen in de context.

Langs de Prins Frederik Hendrikstraat worden de individuele woningen benadrukt net zoals in de rest van die straat, de kop van het gebouw wordt geaccentueerd en voorzien van een horizontale geleding door de balkons en betonlagen in het metselwerk. Langs de Elektroweg zorgen dieper liggende vlakken in het metselwerk voor een divers en spannend gevelbeeld, als tegenhanger van de repeterende gevelopeningen. Het gebouw krijgt aan de zijde van de openbare ruimte de uitstraling van een met bakstenen gemetselde gevel, voorzien van voldoende diepte en detaillering. De kleur van de bakstenen is rood-bruin, passend in de de directe context, de kleur van de kozijnen is donker.

Entree woningen vanaf galerij

Woningen.

Het plan bevat momenteel 36 appartementen in één gebouwmassa. Alle woningen zijn conform de regelgeving voorzien van een berging op de begane grond en een eigen buitenruimte in de vorm van een balkon. De woonoppervlakte van de appartementen (excl. berging en buitenruimte) varieert tussen ca. 55m² en 93m², er zijn verschillende woningtypen in het gebouw aanwezig. De woningen worden ontsloten door een galerij aan de achterzijde (de zijde van het binnengebied) van het gebouw, hierdoor is de straatzijde van het gebouw beschikbaar voor de balkons, erkers en raamopeningen voor de woningen. De hoofdentree bevindt zich nabij de hoek van het gebouw en biedt toegang tot alle woningen op de verdiepingen van het gebouw. De woningen op de begane grond hebben allemaal een eigen voordeur aan de straatzijde, wat de levendigheid van de gebouwplint en de openbare ruimte ten goede komt. De appartementen op de 3e verdieping langs de Elektroweg hebben een groter dakterras, de gevel van deze woningen ligt middels een ‘set-back’ wat verder naar achteren ten opzichte van de weg waardoor de gebouwmassa minder hoog lijkt.

Met uitzondering van de woningen op de begane grond langs de Elektroweg worden alle woningen gelijkvloers, hier zijn geen trappen of opstapjes in de woningen aanwezig. De woningen op de verdiepingen zijn allemaal toegankelijk via de gezamenlijke trapopgang of een lift.

Informatieavond en website

Op donderdag 4 april 2018 is er een informatieavond georganiseerd waarbij direct omwonenden kennis konden nemen van de plannen en hun vragen over de ontwikkeling konden stellen. Hoewel de planvorming nog in een erg vroeg stadium is (bestemmingsplanprocedure) heeft de gemeente en ontwikkelaar ervoor gekozen om omwonenden al de kans te geven om mee te denken en te reageren op de plannen. Naast een aantal presentatiepanelen (zie onderstaande beelden) was tevens het 3D model op de beamer te bezichtigen en werd de VR-bril gebruikt om het ontwerp zo goed mogelijk over te brengen en mensen een kijkje in en rondom het gebouw te geven.

Na de informatieavond heeft het project een langere periode stil gelegen vanwege de benodigde bestemmingsplanprocedure. Medio september 2020 is er een informatiewebsite opgesteld om betrokken omwonenden nogmaals te informeren over de voorgenomen plannen in het gebied. De website is via deze link te bezoeken.

Nieuwsarchief.

De links en afbeeldingen hieronder zijn eerder middels nieuwsberichten op de site geplaatst: