Project omschrijving

  • Opdrachtgever: Klink Uitvaart

  • Programma: Uitbreiding bestaande aula en nieuwbouw crematorium

  • Locatie: Begraafplaats Munnikensteeg, Zwijndrecht (Google Maps Link)

  • Jaar: 2018 (ontwerp) / 2019 (procedure en start bouw)

  • Status: In ontwerp en uitwerking

De opgave is ontstaan naar aanleiding van een marktuitvraag door de gemeente Zwijndrecht en betreft de verbouwing van de bestaande aula en de nieuwbouw van een kleinschalig crematorium op de begraafplaats Munnikensteeg te Zwijndrecht. In opdracht van Klink Uitvaart uit Barendrecht heeft het team van Roest Architectuur en LIJNN een ontwerp gemaakt dat als winnende visie is gekozen in de selectieprocedure!

Landschappelijke inpassing.

De landschappelijke inpassing van zowel de bestaande aula als het nieuwe crematorium zijn geïnspireerd door de heldere en prominente terreinopgang naar de bestaande aula. Het hoogteverschil van de begraafplaats naar het omliggende maaiveld wordt opgelost door een aantal ten opzichte van elkaar verlopende lijnen die als ‘treden’ in het landschap liggen. Ter plaatse van de bestaande aula worden de huidige treden ingericht als functionele trapopgang (nu niet het geval) naar de entree en doorgetrokken langs de zijkant van het gebouw.
Ter plaatse van het nieuwe crematorium wordt het hoogteverschil van de daar aanwezige groene ‘wal’ gebruikt voor een gelijksoortige landschappelijke inpassing. De ‘terrassen’ in het terrein worden hier en aan de zijkant van de bestaande aula voorzien van lage beplating, de belijning in het terrein loopt bovendien duidelijk door in de gevelritmiek van het nieuwe crematorium waardoor gebouw en landschap met elkaar verbonden worden.
De koppeling tussen de beide gebouwen vindt plaats op het maaiveld, door middel van een ‘loper’ die afgewerkt is met een hoogwaardige en natuurlijk ogende terreinverharding. Deze loper verbindt de nieuwe uitgang van de aula met de entree van het crematorium en overlapt deels met de bestaande keerlus. Het bestratingsmateriaal van de loper wordt doorgezet in de voorruimte van het crematorium, op de achterwand waar de invoeropening van de oven geplaatst is loopt het materiaal door naar boven richting de hemel door een opening in het dakvlak.

Bestaande situatieNieuwe situatie

Ontwerp aula.

Het gebouw waarin de bestaande aula ligt wordt op een natuurlijke, haast logische manier voorzien van een uitbreiding. Door deze ingreep wordt het gebouw vergroot en is het mogelijk om te voldoen aan de nieuwe wensen, terwijl de krachtige uitstraling van het bestaande gebouw niet aangetast wordt. Zowel het interieur als het exterieur worden voorzien van een nieuwe kleur- en materiaalstelling waardoor aansluiting gezocht wordt met het nieuwe crematorium. Houttinten, ruw lichtgrijs gevelpleisterwerk en een veel lichtere algemene kleurstelling geven het gebouw een hernieuwde uitstraling. Door de vergroting van het vloeroppervlak ontstaat ruimte voor de toevoeging van een familiekamer, een iets grotere aula en een ruimte ontvangst- en condoleanceruimte.

Ontwerp crematorium.

Het nieuwe crematorium is qua gebouwvorm afwijkend van de bestaande aula waardoor het een duidelijk eigen karakter krijgt. Binnen deze nieuwe gebouwvorm is op een aantal thema’s, zoals materiaalkeuze en gevelritmiek aansluiting gezocht bij de (vernieuwde) bestaande bebouwing op de begraafplaats. De gebouwen zijn hierdoor verschillend maar bij elkaar passend, hetgeen een evenwichtig beeld oplevert gezien vanaf de entree van de begraafplaats.

Het ontwerp van het crematorium is kleinschalig, ingetogen en voegt zich in de natuurlijke omgeving. De belangrijkste ruimte in het gebouw, de daadwerkelijke invoerruimte van de oven is het symbolische en letterlijke ‘hart’ van het gebouw. De centrale as over het terrein gaat hier via de vloer over in de wand, richting de hemel. De oven is als een gestyleerd object vrij geplaatst in de ruimte, direct onder een lichtstraat waardoor indirect daglicht de ruimte op een aangename en rustige wijze aanlicht. De 24-uurs kamers zijn aan de zijkant van het gebouw gelegen en hebben daardoor een vrij uitzicht over de groene terrassen. De diepe gevelnegge’s zorgen voor voldoende privacy in deze ruimtes en een mooie omkadering van het groen.

Informatiebijeenkomst.

Om de omwonenden en geïnteresseerden te informeren was er op dinsdag 19 maart 2019 de mogelijkheid om in de bestaande aula op de begraafplaats de plannen in te zien. Naast een aantal presentatiepanelen (zie onderstaande beelden) was tevens het 3D model op de beamer te bezichtigen en werd de VR-bril gebruikt om het ontwerp zo goed mogelijk over te brengen en mensen een kijkje in en rondom het gebouw te geven. Gezien de positieve reacties mogen we van een geslaagde avond spreken,  we gaan de komende tijd hard aan de slag met de vergunningsaanvraag en verdere technische engineering!

Informatiebijeenkomst ontwikkeling crematorium begraafplaats Munnikensteeg
Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht maken bekend dat een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding is voor het vestigen van een crematorium op de algemene begraafplaats Munnikensteeg nabij de bestaande aula. Om dit mogelijk te maken, is een herziening van het bestemmingsplan nodig. Omdat het bestemmingsplan nog in voorbereiding is, worden nu geen stukken ter inzage gelegd en kunnen op dit moment geen zienswijzen naar voren worden gebracht. Wel bestaat er de mogelijkheid de plannen voor de locatie in te zien tijdens een inloopbijeenkomst op dinsdag 19 maart 2019 van 17.00 tot 20.00 uur (locatie: aula Algemene begraafplaats Munnikensteeg 50). U kunt tijdens deze bijeenkomst vrij binnenlopen en u heeft ruim de mogelijkheid om met de marktpartij die het crematorium wil gaan realiseren en medewerkers van de gemeente door te praten over de plannen. Het te vervaardigen ontwerpbestemmingsplan wordt naar verwachting in het tweede kwartaal gepubliceerd. In de advertentie die wij dan in verband daarmee zullen publiceren, vermelden wij waar het bestemmingsplan is in te zien en binnen welke termijn zienswijzen bij de gemeenteraad naar voren kunnen worden gebracht.