• Opdrachtgever: Van den Berg Beheer BV

  • Programma: Vijf geschakelde villa’s met garage

  • Locatie: Margrietstraat, Heinenoord (Google Maps link)

  • Jaar: 2021 (stedenbouwkundig ontwerp), 2022 (bestemmingsplanprocedure), 2023 (omgevingsvergunning). Start bouw najaar 2023

  • Status: In uitvoering

Opgave.

Op de projectlocatie aan de Margrietstraat te Heinenoord waren tot medio 2023 een tweetal vrijstaande woningen uit de jaren ’70 aanwezig die al lange tijd dienst deden als kantoorruimte. De opdrachtgever is eigenaar van deze percelen en heeft Roest Architectuur gevraagd om te helpen bij het opstellen van de plannen voor een aantal nieuwbouwwoningen. Vanwege het verplaatsen van de kantoorfuncties ontstaat er ruimte om de bestaande woningen te slopen, het gehele gebied bouwrijp te maken en een aantal nieuwe woningen te realiseren. Roest Architectuur heeft de totale planvorming begeleid: vanaf de eerste haalbaarheidsschetsen t/m het opleveren van de uitvoeringstekeningen en verkoopgegevens.

Stedenbouwkundige inpassing.

Bij de aanvang van het project was al snel duidelijk dat nieuwe woningen niet binnen het vigerende bestemmingsplan mogelijk waren. Middels een vooroverleg is contact gelegd met de stedenbouwkundige van de gemeente Hoeksche Waard en is het plan verder vormgegeven. Tijdens het voortraject zijn verschillende scenario’s onderzocht: een planopzet met meer / kleinere woningen en percelen en ook een planopzet met minder / grotere woningen. Uiteindelijk is ervoor gekozen om een woninggrootte te zoeken die zowel past in de context van de Margrietstraat en die tegelijkertijd marktconform is.

Het plan bestaat uit vijf woningen die semi-geschakeld zijn. Eén van de woningen heeft een meer individueel karakter gekregen doordat deze alleen via de garage is gekoppeld aan de naastgelegen woningen. De andere vier woningen zijn zij-aan-zij geschakeld waarbij ze individueel herkenbaar zijn gehouden door de toepassing van een dwarskap per woning en een verspringing in de voorgevellijn. Deze verspringing is een direct gevolg van de overleggen met de stedenbouwkundige en is geïnspireerd door de vrijstaande woningen aan de andere zijde (van de Oranjestraat) van de Margietstraat, die voorheen de rand van het dorp Heinenoord markeerde.

Baksteenarchitectuur.

Het individueel herkenbare karakter van de stedenbouwkundige gebouwmassa’s is verder doorgezet in de architectuur en de materialisering van de woningen. Alle woningen zijn voorzien van een ton-sur-ton baksteenpallet en een duidelijk eigen gevelgeleding. Door de spelen met donkere en lichte aardse tinten en verschillende raamopeningen in de gevels worden de woningen nog beter individueel herkenbaar.


De hoofdopzet van de gebouwmassa’s is klassiek door de schuine kappen, de uitwerking van de architectuur is uitgesproken modern. Grote, diepe kozijnopeningen in rijk gedetailleerd metselwerk zorgen voor een eigentijds gevelbeeld. Het ontbreken van dakgoten en de strakke detaillering versterken dit beeld.

De dakkapellen zijn donker en ingetogen waardoor de hoofdvorm van de woningen (met name de dakvlakken) goed afleesbaar blijft. In iedere woning zijn betonnen vleermuiskasten in de gevels ingemetseld om ook de rondom het gebied aanwezige fauna een plek te geven in het plan.

Interieur en verkoopgegevens.

Omdat er bij het opstellen van de plannen nog geen kopers van de woningen bekend waren heeft Roest Architectuur een aantal algemene verkoopimpressies opgesteld om een beeld te geven bij mogelijke indelingen, materiaalkeuzes etc. Roest Architectuur heeft ook de verkoopplattegronden opgesteld, het werken met een BIM-model vergemakkelijkte dit proces: alle 3D gebouwinformatie was al voorhanden, en moest alleen nog ‘aankleding’ van het interieur toegevoegd worden.

Hieronder een aantal interieurbeelden die zijn gebruikt tijdens de verkoopfase van de woningen:

Een voorbeeld van verkoopplattegronden van de woningen. De informatie uit het bouwkundige 3D model is gebruikt om deze afbeeldingen op te stellen, hierdoor is de visuele weergave van de plattegrond altijd hetzelfde als de bouwkundige weergave van de plattegrond (de bouwtekening):

Technische plattegrondVerkoopplattegrond

Nieuwsarchief.

De links en afbeeldingen hieronder zijn eerder middels nieuwsberichten op de site geplaatst: