Project omschrijving

  • Opdrachtgever: Particuliere opdrachtgever
  • Programma: Woning en tuin- / kavelinrichting
  • Locatie: Piershil Google Maps Link
  • Jaar: 2015
  • Status: In voorbereiding

Voor het ontwerp voor deze strakke betonvilla is in nauwe samenspraak met de opdrachtgever gezocht naar een strak en zuiver gebouwvolume dat zichzelf transparant en leesbaar presenteert naar de context. Het materiaalgebruik, de gebouwmassa, de detaillering en de techniek in de woning vormen samen één logisch en integraal geheel: alle gebouwonderdelen zijn met elkaar verweven en op elkaar afgestemd.

Exterieur.

Het exterieur van de woning bestaat uit een volledig glazen bouwlaag die is ingeklemd tussen de vrij uitkragende vloerranden. Achter de grote glasvlakken van de begane grond liggen de woonkamer, eetkamer en de keuken. Om voldoende privacy en een goede klimaatbeheersing te realiseren zijn er houten shutter-panelen geïntroduceerd die dienst doen als visuele afscherming en als passieve zonwering; de panelen worden elektrisch in serie geschakeld en op de stand van de zon gepositioneerd waardoor het gevelbeeld gedurende de dag steeds veranderd. De garage, die tevens op de begane grond ligt, is binnen de beton omkadering bekleed met Western Red Cedar houten planken waardoor een mooi contrast ontstaat tussen de koele materialen als glas en beton en het warme hout van de garage en shutters.

Om het relatief grote woonoppervlak op een goede manier in te passen op het kavel is ervoor gekozen om een half verdiept souterrain aan te brengen onder de begane grondvloer. Hierdoor wordt het bovengrondse gebouwvolume verkleind en sluit het beter aan bij de omliggende bebouwing. Het souterrain bevat naast een zwembad, sauna en luxe badkamer een aantal slaapkamers en een tweede woonkamer.

Aan de achterzijde van de woning ligt het privé domein van de bewoners: het interieur loopt hier letterlijk naadloos over naar de achtertuin.

Interieur.

Het hart van het interieur van woning wordt gevormd door een groot glazen daklicht met daaronder een vide waardoor het daglicht tot in de kelder het gebouw binnenkomt. Het zuivere karakter van het exterieur wordt ook doorgetrokken naar het interieur. Beton, glas en hout voeren de boventoon in de materiaalkeuzes waardoor er één krachtige woonomgeving wordt gerealiseerd. Op de begane grond is de woning geheel transparant en open, er zijn geen dragende wanden die het zicht en licht belemmeren. In het souterrain worden de binnenwanden vrij gehouden van het plafond waardoor het daglicht door de glasstrook onder de overstekende begane grondvloer het interieur kan bereiken.

Proces.

Het ontwerp van deze vrijstaande woning is het resultaat van de combineerde inbreng van zowel de opdrachtgever als Roest Architectuur. Al tijdens de eerste gesprekken werd duidelijk dat de wens van de opdrachtgever getypeerd werd door termen als: stoer, strak, beton & glas, minimalistisch, en gewoon gaaf! Het ontwerp is tot stand gekomen aan de hand van een bonte verzameling inspirerende beelden op Pinterest opgezocht door de opdrachtgever en een aantal ontwerpvarianten die tijdens de eerste ontwerpfases ontstaan zijn. Aan de hand van deze ontwerpvarianten, overleg met de gemeente en welstandcommissie(s) is het beeld beïnvloed en uiteindelijk vormgegeven.

Het project is volledig in ArchiCAD 3D uitgewerkt en gepresenteerd. Nieuwbouw woning te Piershil.