• Opdrachtgever: Professionele opdrachtgever
  • Programma: STCW Training Center, Education, Living, Hotel, Leisure
  • Locatie: Discreet
  • Jaar: 2016 (ontwerp)
  • Status: In ontwerp

In samenwerking met Lijnn heeft Roest Architectuur een STCW Training Center ontworpen waar offshore trainingen voor zeevarenden verzorgd worden. Het plan is voor een opdrachtgever uit de nautische industrie opgesteld en wordt momenteel besproken met de belanghebbende autoriteiten in het plangebied.

Programma.

De ontwikkeling betreft een STCW Training Center, inclusief alle bijbehorende en ondersteunende functies. In een dergelijk centrum worden zeevarenden opgeleid aan de hand van theoretische en praktijkcursussen. Ten behoeve van deze cursussen zijn er lesgebouwen met klaslokalen en kantoren, maar ook zwembaden met helicopterplatforms en simulatoren van scheepsbruggen etc. in het complex aanwezig.
Het centrum wordt gebruikt door cursisten vanuit diverse landen, om deze bezoekers gedurende de cursusdagen een goed onderkomen te bieden zijn er ook uitgebreide wooneenheden, hotel- en ontspanningsvoorzieningen aanwezig waardoor het complex een full-service ontwikkeling is.

Concept.

Door de programmaopbouw zijn er zeer uiteenlopende gebouwvormen nodig, van zwembaden en simulatoren, tot les- en kantoorgebouwen. Deze gebouwen dienen allemaal afzonderlijk te kunnen opereren, maar dienen óók integraal met elkaar verbonden te zijn. Het ontworpen gebouwconcept is geheel afgestemd op deze diverse en veranderbare omstandigheden en speelt tevens in op een mogelijke gefaseerde uitvoering.

Het gebouw bestaat uit een groot dak waaronder de diverse functies gehuisvest zullen worden. Het dak fungeert als een regenscherm en thermische schil rondom het gehele complex, onder dit scherm zullen de verschillende gebruiksfuncties in afzonderlijke paviljoenachtige gebouwen geplaatst worden. Het geheel is omsloten door een transparante glazen gebouwschil waardoor er maximale licht- en zichttoetreding vanuit de omgeving mogelijk is.
Het dak kan tevens gebruikt worden als ontspanningsruimte door de parkachtige groene inrichting, hierdoor wordt de footprint van het gebouw op het kavel geminimaliseerd.

Het project is volledig in ArchiCAD 3D uitgewerkt en gepresenteerd.Nieuwbouw woning te Mijnsheerenland