Project omschrijving

  • Opdrachtgever: OMO Scholengroep de Langstraat / Hevo
  • Programma: ca. 9.800m² onderwijsgebouw (Voortgezet Onderwijs)
  • Locatie: Sportpark Olympiaweg, Waalwijk, Google Maps Link
  • Jaar: 2014
  • Status: opgeleverd

Het ontwerp voor de nieuwe school in Waalwijk voor de OMO Scholengroep is ontstaan na het winnen van een Europese Architectenselectie door RoosRos Architecten. In 2009 is een bestemmingsplanprocedure opgestart waarna de daadwerkelijke ontwerpperiode vanaf juni 2011 in slechts 9 maanden doorlopen is. Het samenvoegen van twee verschillende scholen van OMO (het Dr. Mollercollege en de Walewyc-mavo) binnen één gebouw was een van de belangrijkste inspiraties voor de vormgeving en functionele opzet van het gebouw.

Plaatsing in de stedenbouwkundige context

Het kavel voor de nieuwe school is gelegen aan het einde van de nieuwe sportpromenade in het hart van het Olympia-(sport)park in Waalwijk. Qua architectuur, korrelgrootte en materiaalkeuze is aansluiting gezocht bij de omliggende bebouwing en is gereageerd op de eigenschappen van de omgeving: verkeersstromen, bezonning, rust vs. onrust, etc. Het bouwvlak, de bouwmassa, en de grootte van het kavel zijn bepaald in samenspraak met de gemeente Waalwijk gedurende een aantal ontwerpbijeenkomsten met o.a. welstand en de stedenbouwkundige.

Compact en functioneel gebouw

Het gebouw zelf bestaat uit twee vrij indeelbare onderwijsvleugels waar de beide scholen een eigen plaats krijgen in het ontwerp. In het hart van het gebouw is een centrale ontmoetingsruimte geprojecteerd waardoor een open, transparant en overzichtelijk onderwijsgebouw met korte looplijnen is ontstaan. Vanuit het centrale hart zijn alle omliggende functies herkenbaar door een eigen kleurstelling (eigen identiteit en eigen plek in gebouw) en worden de vrij indeelbare onderwijsvloeren ontsloten. Flexibiliteit en toekomstgerichtheid zijn de belangrijkste uitgangspunten voor de keuze van de gebouwstructuur. Met een constructief dragende gevel in combinatie met een inpandige kolommenstructuur en grote vrij indeelbare vloervelden kan maximaal ingespeeld worden op toekomstige onderwijsontwikkelingen.

 Vormgeving en materiaalgebruik

De gevels laten duidelijk zien dat het gebouw twee scholen onder één dak huisvest. Qua gevelprincipe en materiaalgebruik moet het gebouw leesbaar zijn als één sterke en stoere identiteit, waarbinnen de beide onderwijsvleugels herkenbaar zijn als afzonderlijke scholen. In het (gezamenlijke) middengebouw moeten deze twee identiteiten zowel architectonisch als functioneel samenkomen en vervlechten.

Bij de uitwerking van de gevels is uitgegaan van deze twee identiteiten: een horizontaal karakter voor de Walewyc-mavo, passend bij de onderwijsfilosofie van gestapelde leerjaren. Het Dr. Mollercollege kent een verticaal karakter in de gevelopbouw, passend bij de vaksecties die door alle leerjaren ‘verticaal’ doorlopen. De horizontale en verticale structuren worden geaccentueerd door de toepassing van composietstenen kaders die zorgen dat het gebouw, ondanks het gebruik van metselwerk, een lichte en luchtige uitstraling krijgt.

De differentiatie tussen de beide scholen (en dus verschillende identiteiten) komt verder tot uitdrukking door middel van verschillende metselwerksorteringen: verlopend van licht geel tot donker antraciet in de gevels. De verlopende kleurtinten in het metselwerk en het verschil in gevelindeling zorgen voor een dynamisch gevelbeeld binnen het vaste ritme van de constructieve opzet.

 Techniek: nadruk op duurzaamheid

Ondanks het strakke budget voor de nieuwbouw zijn er veel ‘duurzame’ technische toepassingen in het ontwerp geïntegreerd, bedoeld om de energielasten te verlagen, het klimaatcomfort te verhogen en de exploitatielasten te minimaliseren. De belangrijkste maatregelen bestaan uit:

  • Het extra isoleren van de totale buitenschil (vloer, gevel en dakvlak) RC = 5,0 m²K/W;
  • Toepassing van volledig mechanische ventilatie met CO2-sturing;
  • Gebruik van materialen die exploitatievriendelijk zijn en een lange levensduur kennen;
  • De flexibiliteit is maximaal doorgevoerd door grote vrije overspanningen, een regelmatige en simpele constructieve opzet, voldoende vrije hoogte en de toepassing van systeemwanden;
  • De toepassing van aanwezigheidsdetectie en LED armaturen;

Deze toepassingen zijn allemaal gerealiseerd binnen het normbudget voor onderwijsgebouwen.

Ontwerpteam: Hans Roest en Sander Ros

Het interieur van dit project is ontworpen in dienst bij RoosRos Architecten, exclusief bouwkundige uitwerking.
(Functie: projectarchitect)
Foto’s gemaakt door Pieter Kamp