• Opdrachtgever: vertrouwelijk
  • Programma: vertrouwelijk, in totaal 12.000m² BVO nieuwbouw
  • Locatie: Rotterdam
  • Jaar: 2015
  • Status: in ontwerp / voorbereiding Nieuwbouw onderwijscampus te Rotterdam

In opdracht van een grote onderwijsorganisatie uit de regio Rotterdam wordt momenteel gewerkt aan de plannen voor een nieuwe onderwijscampus. De nieuwe campus is een gedeeltelijke vervanging van bestaand onderwijsprogramma en bevat een interessante mix van primair en voortgezet onderwijs. Door alle leeftijden en onderwijsvormen te combineren op één campus kan een compleet nieuwe invulling worden gegeven aan de ‘doorgaande leerlijn’ en wordt een sterke positieve impuls gegeven aan de omliggende (woon)wijken. De plannen vormen de basis voor ontwikkelingen op de korte en langere termijn: op de korte termijn zal er ca. 6.000m² nieuwe huisvesting voortgezet onderwijs en bijbehorende sportvoorzieningen worden gerealiseerd, op de langere termijn zullen de voorzieningen voor het primaire onderwijs toegevoegd worden waardoor het totaal op ca. 12.000m² zal komen. Het ontwikkelde campusmodel laat ook ruimte voor nu nog onbekende maatschappelijke functies.

In plaats van de gebouwen te clusteren tot één geheel is ervoor gekozen om de gebouwen per functie los te knippen. Op deze manier kan het groene karakter van de campus maximaal worden benut en kan iedere gebruiker een sterke eigen identiteit uitdragen. Het gehele terrein wordt openbaar toegankelijk, vergelijkbaar met onderwijscampussen in de Verenigde Staten.

De bovenstaande projectbeschrijving wordt verder aangevuld met details en omschrijvingen zodra deze gegevens niet meer vertrouwelijk zijn.