• Opdrachtgever: Ger. Gem. Boskoop

  • Programma: Uitbreiding van de kerkzaal en ondersteunende zalen door middel van nieuwbouw / uitbreiding

  • Locatie: Mendelweg, Boskoop (Google Maps link)

  • Jaar: 2017 (architectenselectie en start ontwerpfase)

  • Status: In ontwerp

Opgave.

De opgave is tot stand gekomen na een architectenselectie die gewonnen is door Van Kooten Architectuur en Roest Architectuur. Het betreft het ontwerpen van een integrale oplossing voor de interne verbouwing en uitbreiding van de kerkzaal en de daarbij horende nevenfuncties. Van Kooten en Roest hebben een visieontwerp gemaakt dat januari 2017 is gepresenteerd aan de bouwcommissie. Met name de analytische benadering en het voorstel om de gemeenteleden door middel van workshops en interactieve bijeenkomsten te betrekken bij het ontwerpproces sprak de bouwcommissie erg aan.

Het ontwerp wordt uitgewerkt in samenwerking met Van Kooten Architectuur. Het eerste deel van de opdracht bestaat uit het opstellen van een haalbaarheidsstudie waarin drie qua grootte uiteenlopende verbouwplannen zowel functioneel als financieel onderzocht worden. Naar aanleiding van de keuze die gemaakt wordt kan daarna het ontwerp binnen een regulier ontwerpproces verder opgesteld worden.

Ontwerp.

Het gebouw oogt in de huidige toestand wat onsamenhangend en komt binnen hokkerig over. Er is een tekort aan zitplaatsen in de kerkzaal, er zijn te weinig bijzalen en logistiek zitten er knelpunten rondom de entree en de kerkzaal. Daarnaast is wat ons betreft de stedenbouwkundige situering van de entree niet optimaal: wat weggestopt achter een uitbouw uit de jaren negentig. Onze visie is om overzicht en ruimte in het gebouw te creëren, waarbij we zo veel mogelijk gebruik maken van de bestaande constructie. Deze punten, in combinatie met een vernieuwde eigentijdse uitstraling, vormen de uitgangspunten van het ontwerpproces wat we samen met alle gemeenteleden in gaan.

Uiteraard is ook dit project uitgewerkt in ArchiCAD, inclusief VR en BIMx ervaringen! Uitbreiding kerkgebouw Ger. Gem. Boskoop