• Opdrachtgever: Rijnlands Lyceum, locatie Oegstgeest / Avant Bouwpartners

  • Programma: Uitbreiding onderwijsgebouw (CKV en Science-clusters), ca. 1.000m² BVO

  • Locatie: Apolloaan, Oegstgeest (Google Maps link)

  • Jaar: 2016 (visiepresentatie)

  • Status: Niet gerealiseerd

Voor een visiepresentatie, uitgeschreven door het Rijnlands Lyceum Oegstgeest en Avant Bouwpartners, heeft Roest Architectuur een ontwerp gemaakt voor de uitbreiding van een bestaand schoolgebouw.

Programma.

De uitbreiding bestaat uit een tweetal onderwijsafdelingen: het CKV-cluster en een Science-cluster. Het CKV deel is geplaatst aan de noordoostzijde van het kavel en bestaat uit een aantal muziek en dramalokalen, inclusief ondersteunende functies zoals bergruimte en muziekstudio’s. Het Science-cluster bestaat uit een groot lab dat gebruikt wordt door biologie, scheikunde en natuurkunde en een aantal algemene theorielokalen en is geplaatst tussen twee bestaande gebouwvleugels aan de zuidzijde.

Concept.

Het Sciencegedeelte van de opgave is het meest zichtbaar vanuit de openbare ruimte en was voor de opdrachtgevende partijen het belangrijkste gebouwdeel. De wens van de opdrachtgever was om het gebouwdeel zowel zichtbaar, prominent en uitdagend te maken, als ingetogen en respectvol tegenover het bestaande gebouwdeel van architect Bleeker. Door middel van een split-level gebouwopzet is een oplossing gezocht voor deze uitdaging. Het Science-lab is halfverdiept geplaatst, gekoppeld aan een uitbreiding van de bestaande kantine. Op het dak van het lab is de gewenste schoolpleinruimte geplaatst, vormgegeven als een houten ‘dek’ boven een transparante plint, voorzien van ronde daglichtopeningen zodat er ook zicht is ín het science-lab. De glazen daklichten en het glasdak van de kantine zijn voorzien van zonnecellen in de beglazing, hierdoor is het duurzame karakter van de uitbreiding zichtbaar voor de leerlingen van de school. Groenwanden, PV-panelen op het dak, energy-displays, natuurlijk materiaalgebruik en een energiezuinige gebouwinstallatie zorgen voor de verdere inhoudelijke invulling van het onderwerp duurzaamheid.

Roest Architectuur is 2e geworden bij de selectie. Uitbreiding Rijnlands Lyceum Oegstgeest