Vorige week is de vergunningsaanvraag voor het vernieuwbouwplan voor de 3GK te Deventer ingediend, een mooie mijlpaal in  het project dat samen met Van Kooten Architectuur ontworpen en uitgewerkt wordt!

De Maria Koninginkerk wordt de nieuwe thuisbasis van de Samenwerkingsgemeente CGK-GKV-NGK Deventer, in het kort: 3GK Deventer. Het gebouw ligt aan de Mariënburghstraat en was voorheen in gebruik als Katholieke kerk.

Het ontwerp van het bestaande gebouw vertoont invloeden uit de Delftse School en verwijzingen naar de romaanse bouwkunst. De oudbouw wordt gerenoveerd en in het interieur vinden een aantal aanpassingen plaats waardoor de kerk geschikt gemaakt wordt voor de samenkomsten van de 3GK. Zo worden de banken verwijderd om plaats te maken voor stoelen, wordt het podium vergroot en de ruimte achter het podium benut om bijzalen te maken. Aan de buitenzijde van de oudbouw vinden er geen wijzigingen plaats die ingrijpende invloed hebben op de verschijningsvorm van het gebouw.

In de nieuwe situatie wordt de tweede entree meer naar de wijk gericht, de tuin en de waardevolle bomen blijven daarbij behouden. De monumentale entree van de bestaande kerkzaal is prachtig voor ceremonieel en zondags gebruik, terwijl de nieuwe, moderne entree zich goed leent voor dagelijks gebruik.
Het ontwerp van de nieuwbouw bestaat uit een minimalistisch vormgegeven horizontaal volume, waarin de verschillende bijzalen, ondersteunende functies en de ontmoetingsruimte ondergebracht zijn. Dit paviljoen komt op de positie van de bestaande pastorie die daarvoor gesloopt dient te worden. Door de contrasterende architectuur en de beperkte hoogte van de nieuwbouw komt het bestaande kerkgebouw als historisch ‘archetype’ herkenbaar naar voren.

De gevels richting de straat zijn voorzien van grote puien onder uitkragende luifels, alsof het een uitsnede is uit een bakstenen sculptuur. De grote glaspartijen geven het gebouw een uitnodigend karakter en tonen iets van het gemeenteleven richting de openbare ruimte. In de materialisatie wordt op een subtiele wijze verwezen naar elementen uit de bestaande kerk, door bijvoorbeeld gebruik te maken van een gelijkende baksteen, rollagen boven de raampartijen en een sterke ritmiek in de pui-indeling. Tegelijk krijgt de nieuwbouw een duidelijk eigen karakter. De doelstelling is dat er een interessante dialoog tussen de oudbouw als de nieuwbouw zichtbaar wordt.

De komende weken wordt het bestek van het plan verder uitgewerkt.