Roest Architectuur en Van Kooten Architectuur hebben gezamenlijk de architectenselectie voor een nieuw kerkgebouw in Deventer gewonnen!

De opgave betreft het ontwerpen van een kerkgebouw voor de Samenwerkingsgemeente CGK-GKV-NGK Deventer, in het kort: 3GK Deventer. De locatie voor het project ligt aan de Marienburghstraat in Deventer en omvat ook het bestaande gebouw dat voorheen in gebruik was als Katholieke kerk. Van Kooten en Roest hebben een visieontwerp gemaakt dat eind november is gepresenteerd aan de bouwcommissie. De presentatie is ondersteund door middel van een 3D geprinte maquette van het gebouw en de mogelijkheid om het gebouw in Virtual Reality te ervaren. Na een vooroverleg met de gemeente Deventer en een presentatie voor de kerkelijke gemeente is nu definitief gekozen voor het plan van Van Kooten en Roest waarmee het ontwerpproces kan beginnen!

Het ontwerp van de nieuwbouw bestaat uit een modern vormgegeven, transparant en licht paviljoen in het groen dat de verschillende zalen, ondersteunende functies en de ontmoetingsruimte bevat. Dit paviljoen komt op de positie van de bestaande pastorie van de kerk die daarvoor gesloopt dient te worden. Door deze ingreep en de contrasterende architectuur van de nieuwbouw komt het bestaande kerkgebouw als historisch ‘archetype’ zeer herkenbaar naar voren.

Het gebouw krijgt hiermee ook twee gezichten: de monumentale entree van de bestaande kerkzaal, prachtig voor ceremonieel en zondags gebruik en de nieuwe moderne, uitnodigende entree voor dagelijks gebruik. De gevel van de nieuwbouw is transparant en uitnodigend naar de wijk, het gebruik van glazen puien rondom de entree en ontmoetingsruimte maakt het gemeenteleven zichtbaar vanaf de buitenzijde, terwijl de kerkzaal zelf intiem en besloten kan blijven.  De bestaande kerkzaal krijgt een nieuwe inrichting die de architectonische opzet van het gebouw respecteert en de configuratie van kruiskerk optimaal benut.  Door op een creatieve manier om te gaan met ruimte, lichtval, kleurgebruik en indeling wordt de kerkzaal in zijn kracht gezet. Bestaande kwaliteiten zoals de bogen, het fraaie metselwerk en de monumentale hoogte komen beter tot uiting door de vormgeving tot de essentie terug te brengen.

De komende weken wordt het ontwerpproces met de bouwcommissie opgestart, Van Kooten en Roest kijken hiernaar uit! Winst in architectenselectie voor kerkgebouw in Deventer!